Friday, February 16, 2007

HAPPY CAB


Do you recall seeing an amusing name on a Manila taxi lately?

1 comment:

iskoo said...

kaaliw talaga ang mga taxi at iba pang mga sasakyan sa pians tulad ng jeep at trycicle. makikita ang personality ng may-ari sa naka sulat sa sasakyan nila.